Орхон аймгийн шүүх дэх салбар хороо мэдээлж байна

"ШАТРЫН ТЭМЦЭЭН” зохион явууллаа

Монголын Шүүхийн ажилтны нэгдсэн холбооныОрхонаймаг дахь салбар хорооноос 2017оны12 дугаарсарын08-ны өдөр тус шүүхийн захиргааны болон үйлчилгээний ажилтнуудын дунд эрэгтэй, эмэгтэй төрлөөр шатрын тэмцээн зохион байгуулж оюун ухаан,ур чадвараа сорин өрсөлдлөө.


Тэмцээн нь эрэгтэй, эмэгтэй гэсэн төрлөөр тойргийн журмаар явагдсан бөгөөд эрэгтэй төрөлд 1-р байрыг Эвлэрүүлэн зуучлалын туслах Л.Алтансүх, 2-р байрыг Нярав М.Хишигдорж, 3-р байрыг Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Б.Сэр-Оддамба, эмэгтэй төрөлд 1-р байрыг Зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Золжаргал, 2-р байрыг Архив бичиг хэргийн эрхлэгч Б.Тунгалаг, 3-р байрыг Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга М.Бүжин нар тус тус эзэллээ.

Тайлбар:
Жагсаалтруу буцах