Ховд аймаг дахь шүүхийн салбар хороо
 Ховд аймаг дахь шүүхийн салбар хорооны менежер Д.Даваасүрэн /Тамгын газрын дарга/