МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АХМАД УДИРДАХ АЖИЛТАНУУДТАЙ УУЛЗАЛТ, ЯРИЛЦЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2018-03-19 | munkhbayar

          Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн ажлын алба, Монголын шүүхийн ажилтнуудын холбоо хамтран ШЕЗ-ийн 25 жилийн ойн арга


Фэйсбүүк
Холбооны үйл ажиллагааны үндсэн зарчим
Холбооны зохион байгуулалт нь нэгдмэл, үйл ажиллагаа нь ардчилсан, гишүүнчлэл нь сайн дурын зарчимд тулгуурлана.
Холбоо нь гадаадын болон олон улсын ижил төрлийн байгууллагад гишүүнээр элсэж, хамтын ажиллагаа өргөжүүлэхийг эрмэлзэнэ.
Холбоо нь төрийн байгууллагын чиг үүргийг орлон гүйцэтгэхгүй, улс төрийн үйл ажиллагаа явуулахгүй бөгөөд гишүүдийг нас, хүйс, шашин шүтлэг, үзэл бодол, албан тушаалаар нь ялгаварлахгүй.
Жиргээ