МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

МОНГОЛЫН ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТНЫ ХОЛБООНЫ БҮХ ГИШҮҮДИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

2018-05-28 | munkhbayar

         Монголын шүүхийн захиргааны ажилтны холбооны бүх гишүүдийн хурал 2018 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр Улаанбаатар


Фэйсбүүк
Холбооны үйл ажиллагааны үндсэн зарчим
Холбооны зохион байгуулалт нь нэгдмэл, үйл ажиллагаа нь ардчилсан, гишүүнчлэл нь сайн дурын зарчимд тулгуурлана.
Холбоо нь гадаадын болон олон улсын ижил төрлийн байгууллагад гишүүнээр элсэж, хамтын ажиллагаа өргөжүүлэхийг эрмэлзэнэ.
Холбоо нь төрийн байгууллагын чиг үүргийг орлон гүйцэтгэхгүй, улс төрийн үйл ажиллагаа явуулахгүй бөгөөд гишүүдийг нас, хүйс, шашин шүтлэг, үзэл бодол, албан тушаалаар нь ялгаварлахгүй.
Жиргээ