IMG-LOGO
 2020-03-04
        

"Шүүгчийг сонгон шалгаруулах журам"-ыг шинэчлэн баталлаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2020 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 19 дүгээр зарлигийн хавсралтаар \"Шүүгчийг сонгон шалгаруулах журам\"-ыг шинэчлэн баталлаа.
 
Утас:70008037
 
ШҮҮХИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА