IMG-LOGO

МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛҮҮДЭД ӨГӨХ САНАЛУУД


Гарчиг:МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ, ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ШҮҮГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИНД ӨГӨХ САНАЛ ДҮГНЭЛТ
Зохиогч:ЕАБХАБ-ын Ардчилсан Институц, Хүний Эрхийн Газар
Өгөх санал:

Огноо:2020-10-01
Үзсэн тоо:633

Шинээр нэмэгдсэн

ШҮҮГЧ ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ХААГЧ МӨН ҮҮ?

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны Ерөнхий шүүгчийн үүрэг гүйцэтгэгч шүүгч Ц.Алтанцэцэг


МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ-3 ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

ХУУЛИЙН ШҮҮМЖ БОЛОВСРУУЛСАН БАГ


OPINION ON THE LAW OF MONGOLIA ON THE LEGAL STATUS OF CITIZEN REPRESENTATIVES OF COURT TRIALS

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights


МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ, ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ШҮҮГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИНД ӨГӨХ САНАЛ ДҮГНЭЛТ

ЕАБХАБ-ын Ардчилсан Институц, Хүний Эрхийн Газар


МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ-2 ШҮҮГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ, ТОМИЛГОО

ХУУЛИЙН ШҮҮМЖ БОЛОВСРУУЛСАН БАГ


МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ-1 ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

ХУУЛИЙН ШҮҮМЖ БОЛОВСРУУЛСАН БАГ


МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ САНАЛ

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн профессор, Хууль зүйн доктор О.МӨНХСАЙХАН