IMG-LOGO

МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛҮҮДЭД ӨГӨХ САНАЛУУД


# Зохиогч Гарчиг Огноо Үзсэн
1 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны Ерөнхий шүүгчийн үүрэг гүйцэтгэгч шүүгч Ц.Алтанцэцэг ШҮҮГЧ ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ХААГЧ МӨН ҮҮ? 2020-11-04 484
2 ХУУЛИЙН ШҮҮМЖ БОЛОВСРУУЛСАН БАГ МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ-3 ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ 2020-10-01 545
3 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights OPINION ON THE LAW OF MONGOLIA ON THE LEGAL STATUS OF CITIZEN REPRESENTATIVES OF COURT TRIALS 2020-10-01 585
4 ЕАБХАБ-ын Ардчилсан Институц, Хүний Эрхийн Газар МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ, ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ШҮҮГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИНД ӨГӨХ САНАЛ ДҮГНЭЛТ 2020-10-01 585
5 ХУУЛИЙН ШҮҮМЖ БОЛОВСРУУЛСАН БАГ МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ-2 ШҮҮГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ, ТОМИЛГОО 2020-10-01 472
6 ХУУЛИЙН ШҮҮМЖ БОЛОВСРУУЛСАН БАГ МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ-1 ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ 2020-10-01 560
7 МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн профессор, Хууль зүйн доктор О.МӨНХСАЙХАН МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ САНАЛ 2020-09-09 907